Rakentamisen vaiheet

Talon rakentamiseen kuuluu monta vaihetta. Kaikki vaiheet ovat tärkeitä ja niihin täytyy paneutua erityisellä tarkkuudella, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä myöhemmässä vaiheessa.

Kokonaisuus onkin suunniteltava huolellisesti. Mikäli itsellä ei ole aikaisempaa kokemusta talon rakentamisesta, kannattaa kääntyä osaavan ammattilaisen puoleen ja selvittää, mitä kaikkea rakennusprosessin edetessä on otettava huomioon. Monta asiaa on hoidettava myös ennen talon rakentamisen aloittamista.

Kaikki alkaa tietenkin sopivan tontin hankkimisesta. Tontti puolestaan määrittelee millaisen talon sille saa rakentaa. Itse talon suunnittelu onnistuu helposti yhdessä talomyyjän ja talotehtaan ammattimaisten suunnittelijoiden kanssa. Kun unelmien talo on vihdoin paperilla valmiina, voidaan kaupat lyödä lukkoon, olettaen että rahoitus on ehditty hoitaa kuntoon.

Varsinainen talon rakentaminen vaatii luonnollisesti rakennusluvan, jonka hankkimiseen täytyy varata riittävästi aikaa. Yleensä myös asiantuntijasta on apua kaikkien lupa-asiakirjojen täyttämisessä. Projektille täytyy myös valita vastaava työnjohtaja, jota ilman ei töitä saa aloittaa.

Ennen pohjatöiden ja perustusten aloittamista on valittava urakoitsija niitä tekemään. Talotehtaan kanssa puolestaan on sovittava talopaketin toimittamisesta tontille toivotussa valmiusasteessa. Urakoitsijoita tarvitaan myös sähkö- ja LVI-töihin, mikäli itsellä ei ole näihin vaadittavaa ammattitaitoa. Lopuksi on hoidettava vielä talon sisäpuolella vaadittavat sisustustyöt.

Koska talon rakentamisen eri vaiheet vaativat paljon työtä ja suunnittelua, kannattaa projektista vastaava työnjohtaja ottaa mukaan prosessiin jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Mitkä seikat saattaa tulla ensimmäistä taloa rakentavalle yllätyksenä? Edustajamme Guy Kullman vastaa videolla kysymykseen. Katso video.

Ota siis seuraavat asiat huomioon:

  • Aikataulut – Milloin eri tekijät voivat tulla paikalle?
  • Tavaroiden vastaanottaminen – Tavaratoimittajien varoitusajat voivat olla lyhyet.

Talon rakentaminen itse

Talon rakentaminen omin voimin voi kuulostaa mahdottomalta tehtävältä ja ilman asianmukaista osaamista ei moiseen urakkaan kannatakaan ryhtyä. Me Teri-Taloilla autamme mielellämme, mikäli haluat hoitaa osan töistä itse.

TALON RAKENTAMINEN ITSE TALOPAKETIN AVULLA

On monia mahdollisuuksia rakentaa talo itse kokonaan tai osallistua vain osaan rakennusprosessin vaiheista omien kykyjen mukaan. Talopaketti onkin järkevä ratkaisu molemmissa tapauksissa, sillä näin talon runko saadaan nopeasti pystyyn, katto paikoilleen ja talo suojaan tuulelta ja sateelta.

Seuraavien vaiheiden osalta voi sitten valita, miten haluaa rakennusprosessin kanssa edetä. Vaaditaan vain hieman käsityötaitoja sekä sopiva ripaus itseluottamusta, mikäli haluaa hoitaa osan töistä itse. Tämä on myös helppo tapa vähentää rakennusprosessin kustannuksia.

Omasta osallistumisesta rakennusprosessiin kannattaa mainita jo siinä vaiheessa, kun talopaketin hankkimista yhdessä talomyyjän kanssa suunnittelee. Ja viimeistään vastaavaan työnjohtajan kanssa asiasta kannattaa sopia hyvissä ajoin, jotta kaikille osapuolille on selvää, kuka vastaa mistäkin työvaiheesta.

Talon rakentaminen talvella

Lumiset katot tai roudassa oleva maa eivät ole esteitä talon rakentamiselle. On erinomainen idea rakentaa talo talvisaikaan ja siihen sisältyy itse asiassa useita etuja.

Kunhan talon sokkeli on valmis ennen pakkasten tuloa, loput on mahdollista rakentaa talvella. Runko voidaan nostaa, vaikka maassa olisi lunta. Lumi on oikeastaan sama asia kuin sade, mutta ainoastaan hieman kuivemmassa muodossa. Lumi ei tunkeudu puun sisälle vaan laskeutuu sen pinnalle, josta se on helppo puhaltaa tai lakaista pois.

Ei ole väliä mihin vuodenaikaan rakennat, mutta tärkeää on saada talo suojaan katon alle säältä ja tuulelta mahdollisimman pian. Siksi elementtitalot ovat loistava valinta Suomen vaativissa sääolosuhteissa.

– Valmistamme elementit sisätiloissa ja suojaamme ne hyvin kuljetuksen ja asennuksen aikana. Rakennustyömaalla saamme talon nopeasti katon alle, jolloin siitä tulee täysin sääsuojattu. Tällä tavoin voimme varmistaa, ettei seiniin pääse kosteutta, kertoo Teri-Talojen toimitusjohtaja Ulrika Ahlbäck.

Rakennusteollisuudessa talvikuukaudet ovat yleensä rauhallisimpia, koska monet uskovat edelleen, että rakennusprojekteja toteutetaan ainoastaan kesällä. Hyödynnä tilannetta ja rakenna talvella, jolloin on paljon helpompaa tavoittaa ammattitaitoisia käsityöläisiä, jotka ovat yleensä varattuna kesäisin. Jos aloitat rakennusprojektin syksyllä, pääset muuttamaan uuteen kotiin ennen kesän alkua, jolloin ehdit laittaa puutarhan kuntoon kesäksi uuden kodin ympärille. On oikeastaan aika loogista rakentaa talvella, eikö niin?

Rakenna talvella – mutta ole tarkkana seuraavissa:

  • Perustustyöt voidaan aloittaa vasta rakennusluvan saamisen jälkeen. Hae rakennuslupaa hyvissä ajoin, jotta rakennusprojekti pääsee alkamaan suunnitellusti.
  • Suunnittele rakennusprojekti siten, että perustukset ovat valmiit ennen talvea, jotta vältyt lisäkustannuksilta.

Talon ostaminen

Omakotitalon osto on monesti yksi elämän suurimmista päätöksistä, joten siihen on hyvä varautua huolellisesti. Kun h-hetki alkaa lähestyä, on yleensä jo melko tarkkaan tiedossa millaista taloa ollaan etsimässä.

TALOPAKETIN OSTAMINEN

Talopaketin ostaminen ei suinkaan tarkoita sitä, että valmis malli täytyisi olla valittuna jo ennen kuin talotehtaaseen ollaan yhteydessä. Pikemminkin on paikallaan kirjata ylös millaisia ominaisuuksia tulevalta talolta toivoo ja millaista tyyliä se voisi mahdollisesti edustaa. Tähän vaikuttavat paljon myös tontin asettamat rajoitteet, joten ne kannattaa tutkia tarkasti etukäteen, ettei käy niin että unelmien taloa ei olekaan mahdollista omalle tontille toteuttaa.

Talon ostaminen kannattaa siis aloittaa tontin ja omien toivomusten yhteen sovittamisella. Tämän jälkeen on hyvä olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä talotehtaan kokeneeseen talomyyjään, jolta saa varmasti arvokkaita vinkkejä ja lisää tietoa talon ostamisessa huomioon otettavista asioista.

Nykyään yhä useampi ensimmäistä taloaan rakentava ostaa talopaketin, joka on suunniteltu nimenomaan omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talomyyjä ja talotehtaan omat asiantuntevat suunnittelijat työskentelvät yhdessä asiakkaan unelmien kodin toteuttamiseksi. Uniikin talon ostaminen on loppujen lopuksi melko yksinkertaista kun tietää mitä haluaa ja apuna ovat luotettavat ammattilaiset.

MITEN ASIAKAS SAA ENITEN IRTI MYYNTITAPAAMISESTA?

Edustajamme Guy Kullman vastaa kysymykseen videolla. Katso video.

Tontin hankkiminen

Sopivan tontin löytäminen ei välttämättä ole helppoa. Kunnista saa yleensä tietoa vapaista tonteista ja myynnissä saattaa olla myös yksityisten omistamia tontteja. Aina on kuitenkin tärkeää selvittää tontin käyttötarkoitus ja rakennusoikeus, sillä koko talon suunnittelu alkaa siitä, mitä tontille saa rakentaa.

TONTTI MÄÄRITTELEE MILLAINEN TALO ON SILLE SOPIVA

Tontin käyttötarkoitus selviää kaupungeissa asemakaavasta ja kuntien haja-asutusalueilla rakennuskaavasta. Monelle voikin olla yllätys, että esimerkiksi kerrosten lukumäärä, räystäskorkeus ja katon muoto on etukäteen määritelty. Tietyillä alueilla jopa talon värin ja julkisivumateriaalien on sovittava yhteen alueen yleisilmeen kanssa. Rakennusoikeus määrittelee puolestaan miten ison talon kullekin tontille saa rakentaa ja rakennusjärjestys määrittelee tarkemmin tonttia koskevat rakentamisohjeet.

Taloa suunniteltaessa kannattaakin siis ehdottomasti ottaa lähtökohdaksi tontti, jolle talo aiotaan rakentaa. Rajoitusten lisäksi kannattaa hyödyntää tontin ominaisuuksia, kuten ilmansuuntia ja tontin muotoja. Ilmansuunnat ovat tärkeitä kun mietitään mm. terassien sijoittelua sekä muita ratkaisuja, joissa auringonvalolla on suuri merkitys. Kumpuilevalla tai rinteeseen sijoittuvalla tontilla voi tontin muotoja halutessaan hyödyntää mm. puolittain maan alle jäävänä kellarikerroksena.

Tontin maaperätutkimus kannattaa myös hyödyntää ja yhä useammin myös rakennusluvan myöntävä viranomainen sen vaatiikin. Tontin maaperätutkimus auttaa selvittämään jo hyvissä ajoin, millaisia maatöitä tontilla täytyy tehdä. Samalla vältytään myös yllätyksiltä, mikäli tontilla täytyykin ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista tehdä vaikkapa räjäytystöitä. Tutkimuksen avulla selvitetään myös millaiset perustukset tontilla vaaditaan.

RAKENNUSLUPA

Rakennusluvan hakeminen on vaativa kokonaisuus, jossa asiantuntija on yleensä suureksi avuksi ja nopeuttaa prosessin kulkua. Kaikkeen uudisrakentamiseen sekä suurempiin peruskorjauksiin tarvitaan lupa. Rakennusluvan hakeminen vaatii tarkkuutta ja perehtymistä, joten sen hakemiseen on hyvä varata aikaa.

Rakennusluvalla varmistetaan se, että kaikki sujuu niinkuin pitää. Rakennuslupaa tulee noudattaa koko rakentamisen ajan. Luvan hakemista on hyvä alkaa valmistella jo tontin ostoa harkittaessa, ettei myöhemmin tule ikäviä yllätyksiä.

MILLOIN RAKENNUSLUPAA TARVITAAN?

Rakennuslupa tarvitaan uudisrakentamisen lisäksi kun kyseessä on uudisrakentamiseen verrattava korjaus- tai muutostyö, laajentaminen, käyttötarkoituksen muuttaminen, kantavan rakenteen purkaminen tai rakentaminen sekä kylpyhuoneiden ja saunatilojen rakentaminen.

RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN

Jotta rakennuslupahakemuksen voi tehdä, on hakijan oltava tontin haltija, omistaja, isännöitsijä tai taloyhtiön puheenjohtaja. Muissa tapauksissa tarvitaan valtakirja tai allekirjoitusoikeus.

Rakennusvirastosta tai heidän nettisivuiltaan saat tietoa rakennusluvan hakemiseen tarvittavista asiakirjoista. Luvan myöntää paikallinen rakennusviranomainen. Luvan saanti vaihtelee kunnasta riippuen. Tämän takia onkin tärkeää ottaa yhteys rakennusvalvontatoimistoon jo ennen lopullista tontin hankintapäätöstä, jotta saadaan ajoissa tieto mahdollisista rajoittavista tekijöistä.

Poikkeusluvan tarve kannattaa myös selvittää heti alussa. Jos rakennushanke vaatii poikkeusluvan, täytyy sen hakeminen aloittaa jo ennen suunnittelun aloitusta. Jos poikkeuslupaa ei ole haettu ajoissa, voi rakentaminen viivästyä pahasti tai pahimmassa tapauksessa hanke kariutuu kokonaan.

Erilaisilla asuinalueilla on erilaiset kaavamääräykset, jotka määrittelevät sen, millaisia taloja alueelle saa rakentaa. Rakennuspinta-ala, kerrosmäärä, tontin käyttö, talon muoto, ulkoväritys sekä ilmansuunnat on voitu määritellä kaavassa. Kaavamääräyksiin kannattaa tutustua tarkasti, jotta osaa suunnitella rakennuksen alueen ehtojen mukaisesti. Kaikki määräykset ja rajoitteet on hyvä olla selvillä tontin oston yhteydessä.

RAKENNUSLUPAHAKEMUS

Kun talon piirrustukset on saatu valmiiksi, alkaa luvanhakuprosessi rakennuslupahakemuksen jättämisellä. Asiakirjojen kanssa kannattaa olla huolellinen, ettei prosessi puuttuvien asiakirjojen takia viivästy turhaan.

Lupaa voi hakea kirjallisesti tai sähköisesti. Normaalitilanteessa rakennusluvan hakeminen vie noin 1-2 kuukautta kunnasta riippuen. On hyvä tarkastaa aina kuntakohtaiset rakennuslupahakemukseen liittyvät ohjeet, koska vaatimukset voivat vaihdella paljon kuntien välillä. Kunnan tarjoamia palveluja ja viranomaisia kannattaa käyttää mahdollisimman paljon apuna lupaa hakiessa.

Rakentamista ei saa aloittaa ennen rakennusluvan myöntämistä. Rakentamisen voi aloittaa kun valitusaika on päättynyt ja lupa on tullut lainvoimaiseksi. Valitusaika vaihtelee 14 ja 30 päivän välillä kunnasta riippuen. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan myös naapureita on kuultava rakennusluvan hakemisprosessin aikana. Tiedotettavia ja kuultavia naapureita ovat tontin viereiset ja vastapäiset naapurit.

KUN LUPA ON SAATU

Luvan tultua lainvoimaiseksi, voidaan työt aloittaa heti kun rakennukselle on valittu työnjohtaja, rakennusta koskevat erityissuunnitelmat toimitettu rakennusvalvontaan ja aloituskokous pidetty. Rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämisestä ja oltava valmis viiden vuoden sisällä. Jos rakentaminen ei toteudu edellä mainittujen aikojen sisällä, lupa raukeaa ellei sen olemassaoloaikaa pidennetä.

TALON PYSTYTYS KOLMESSA MINUUTISSA

Kun rakennuslupa on myönnetty, alkaa tontilla vihdoin tapahtua! Luvan myöntämisen jälkeen asiat etenevät yleensä joutuisasti. Pohjatyöt voivat näyttää hyvin erilaisilta riippuen tontista, jolle talo pystytetään. Videolla näkyy esimerkki talon pystytyksestä Vaasassa. Markus Hendricksson kuvasi ystävänsä rakennusprosessin aina pohjatöistä elementtien asennukseen. Katso vaihe vaiheelta, mitä tontilla tapahtui!

Lisää videoita rakennusprosessiin liittyen löydät Teri-Talojen Youtube-kanavalta.

Takaisin talonrakentamiseen

Hae inspiraatiota

Miksi Teri-talo?

Haluatko tarjouksen tai lisätietoja?

Katso mistä löytyy lähin edustajamme ja kysy lisää!

Seuraa meitä somessa