Talopaketin sisältö ja valmiusaste vaihtelee laajasti. Eri vaihtoehtoihin kannattaakin tutustua tarkasti ja selvittää mm. mikä osuus rakennusprosessista jää itselle hoidettavaksi. Esimerkiksi LVI- ja sähkösuunnittelu eivät usein kuulu talopaketin sisältöön, vaan niiden hankkiminen jää ostajan vastuulle.

Teri-Taloilta saat kaiken runkopaketista aina sisustusvalmiiseen toimitukseen saakka.

Talopaketin valmiusaste
Materiaalipaketti vai elementtipaketti?
Materiaalipaketti vai elementtipaketti?

Materiaalipaketti ja elementtipaketti ovat toimitussisällöltään lähellä toisiaan. Jälkimmäisessä talo tehdään vain hieman pidemmälle valmiiksi jo tehtaalla.

Mitä tarkoittaa runkovalmis?
Mitä tarkoittaa runkovalmis?

Useimmiten runkovalmis talopaketti toimitetaan tontille valmiina elementteinä. Siihen myös asennetaan valmiiksi kantavat seinät sekä kattotuolit ja välipohja, joten nimensä mukaisesti talon runko on toimituksen jälkeen valmis.

Kenelle vesikattovalmis sopii?
Kenelle vesikattovalmis sopii?

Mikäli talo halutaan nopeasti säältä suojaan, kannattaa talopaketin valmiusasteeksi valita vesikattovalmis, joka on hieman pidemmälle viety versio runkovalmiista talopaketista.

Onko valmistalo valmis talo?
Onko valmistalo valmis talo?

Valmistalo terminä viittaa yleensä talopakettiin, mutta sen todellinen valmiusaste riippuu sovitusta toimitussisällöstä. Toimitussisältöön kannattaakin kiinnittää huomiota, sillä esimerkiksi materiaalipakettina toimitettavan ja muuttovalmiin talopaketin välillä on suuria eroja niin hinnan kuin itse tehtävän tai urakoitsijaa vaativan työmäärän osalta.

Sisustusvalmis talopaketti

Sisustusvalmis talopaketti koostuu edellisistä vaihtoehdoista, mutta sen valmiusaste on paljon korkeampi jo tehtaalla. Yleensä sisustusvalmiin talopaketin toimitukseen kuluu myös sokkeli.

Muuttovalmis on pitkälle rakennettu
Muuttovalmis on pitkälle rakennettu

Muuttovalmis talopaketti on kyseessä silloin, kun asiakkaalla on olemassa tontti, jolle hän tilaa toiveidensa mukaisen talon. Talotehdas toimittaa ja asentaa talon hoitaen kaiken alusta loppuun. Yleensä asiakkaan täytyy hankkia projektiin vastaava työnjohtaja ja joissain tapauksissa myös pääsuunnittelija, ellei talotehtaalla ole tällaista tarjota. Joissain tapauksissa muuttovalmis talopaketti ei sisällä perustuksia, joten tästä kannattaa sopia tapauskohtaisesti.

Talovalmis tarjoaa huolettomuutta
Talovalmis tarjoaa huolettomuutta

Talovalmis-nimellä kulkevat talopaketit ovat toimitussisällöltään kaikkein valmiimpia talopaketteja. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi muuttovalmiiseen verrattuna myös perustukset tehdään valmiiksi.  Ulkoseinien maalaus kuuluu niin ikään pakettiin. Lisäksi asiakkaan ei välttämättä täydy olla lainkaan paikalla työmaalla, sillä myös tavaratoimitukset otetaan vastaan ja avustavista rakennustöistä kuten siivouksesta huolehditaan.

Vertaile helposti eri talopaketteja

Teri-Talojen laatiman vertailutaulukon avulla voit helposti vertailla eri paketteja ja niiden sisältöjä keskenään. Taulukko voi auttaa sinua päättämään millainen talopaketti olisi sinulle sopiva. Voit ladata taulukon ilmaiseksi omaan käyttöösi.