Rakennusluvan hakeminen on vaativa kokonaisuus, jossa asiantuntija on yleensä suureksi avuksi ja nopeuttaa prosessin kulkua. Kaikkeen uudisrakentamiseen sekä suurempiin peruskorjauksiin tarvitaan lupa. Rakennusluvan hakeminen vaatii tarkkuutta ja perehtymistä, joten sen hakemiseen on hyvä varata aikaa.

Rakennusluvalla varmistetaan se, että kaikki sujuu niinkuin pitää. Rakennuslupaa tulee noudattaa koko rakentamisen ajan. Luvan hakemista on hyvä alkaa valmistella jo tontin ostoa harkittaessa, ettei myöhemmin tule ikäviä yllätyksiä.

Milloin rakennuslupaa tarvitaan?

Rakennuslupa tarvitaan uudisrakentamisen lisäksi kun kyseessä on uudisrakentamiseen verrattava korjaus- tai muutostyö, laajentaminen, käyttötarkoituksen muuttaminen, kantavan rakenteen purkaminen tai rakentaminen sekä kylpyhuoneiden ja saunatilojen rakentaminen.

Rakennusluvan hakeminen

Jotta rakennuslupahakemuksen voi tehdä, on hakijan oltava tontin haltija, omistaja, isännöitsijä tai taloyhtiön puheenjohtaja. Muissa tapauksissa tarvitaan valtakirja tai allekirjoitusoikeus.

Rakennusvirastosta tai heidän nettisivuiltaan saat tietoa rakennusluvan hakemiseen tarvittavista asiakirjoista. Luvan myöntää paikallinen rakennusviranomainen. Luvan saanti vaihtelee kunnasta riippuen. Tämän takia onkin tärkeää ottaa yhteys rakennusvalvontatoimistoon jo ennen lopullista tontin hankintapäätöstä, jotta saadaan ajoissa tieto mahdollisista rajoittavista tekijöistä.

Poikkeusluvan tarve kannattaa myös selvittää heti alussa. Jos rakennushanke vaatii poikkeusluvan, täytyy sen hakeminen aloittaa jo ennen suunnittelun aloitusta. Jos poikkeuslupaa ei ole haettu ajoissa, voi rakentaminen viivästyä pahasti tai pahimmassa tapauksessa hanke kariutuu kokonaan.

Erilaisilla asuinalueilla on erilaiset kaavamääräykset, jotka määrittelevät sen, millaisia taloja alueelle saa rakentaa. Rakennuspinta-ala, kerrosmäärä, tontin käyttö, talon muoto, ulkoväritys sekä ilmansuunnat on voitu määritellä kaavassa. Kaavamääräyksiin kannattaa tutustua tarkasti, jotta osaa suunnitella rakennuksen alueen ehtojen mukaisesti. Kaikki määräykset ja rajoitteet on hyvä olla selvillä tontin oston yhteydessä.

Rakennuslupahakemus

Kun talon piirrustukset on saatu valmiiksi, alkaa luvanhakuprosessi rakennuslupahakemuksen jättämisellä. Asiakirjojen kanssa kannattaa olla huolellinen, ettei prosessi puuttuvien asiakirjojen takia viivästy turhaan.

Lupaa voi hakea kirjallisesti tai sähköisesti. Normaalitilanteessa rakennusluvan hakeminen vie noin 1-2 kuukautta kunnasta riippuen. On hyvä tarkastaa aina kuntakohtaiset rakennuslupahakemukseen liittyvät ohjeet, koska vaatimukset voivat vaihdella paljon kuntien välillä. Kunnan tarjoamia palveluja ja viranomaisia kannattaa käyttää mahdollisimman paljon apuna lupaa hakiessa.

Rakentamista ei saa aloittaa ennen rakennusluvan myöntämistä. Rakentamisen voi aloittaa kun valitusaika on päättynyt ja lupa on tullut lainvoimaiseksi. Valitusaika vaihtelee 14 ja 30 päivän välillä kunnasta riippuen. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan myös naapureita on kuultava rakennusluvan hakemisprosessin aikana. Tiedotettavia ja kuultavia naapureita ovat tontin viereiset ja vastapäiset naapurit.

KUN lupa on saatu

Luvan tultua lainvoimaiseksi, voidaan työt aloittaa heti kun rakennukselle on valittu työnjohtaja, rakennusta koskevat erityissuunnitelmat toimitettu rakennusvalvontaan ja aloituskokous pidetty. Rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämisestä ja oltava valmis viiden vuoden sisällä. Jos rakentaminen ei toteudu edellä mainittujen aikojen sisällä, lupa raukeaa ellei sen olemassaoloaikaa pidennetä.

Hae inspiraatiota

Miksi Teri-talo?

Haluatko tarjouksen tai lisätietoja?

Katso mistä löytyy lähin edustajamme ja kysy lisää!

Seuraa meitä somessa