Ovatko unelmat talon rakentamisesta alkaneet konkretisoitua? Ehkä olette jo kyselleet tarjouksia eri talovalmistajilta. Talopaketteja on saatavilla moneen eri valmiusasteeseen saakka. On peruspaketteja, toimituksia jotka sisältävät seinien ja katon asennuksen paikan päällä sekä avaimet käteen -talopaketteja, jotka toimitetaan erittäin pitkälti valmiina asiakkaalle. Ennen valintaa on järkevää vertailla toimitussisältöjä, laatua, hintoja ja aikatauluja.

Visio 148 esimerkkihinta

Esimerkkinä 148 m2 Visio talo, 1 taso, toimitettuna sisustusvalmiina Keravalle.

LATAA TALOPAKETTIEN VERTAILUTAULUKKO

Haluatko tietää tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietoja? Tutustu tietosuojaperiaatteisiimme.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Talopaketin hinta

Talopaketti on nopea ja muutenkin oivallinen tapa toteuttaa omakotitalon rakennushanke. Suunnitteluun käytetty aika lyhenee huomattavasti kun lähdetään toteuttamaan projektia jo valmiiksi piirretystä talomallista. Talopaketti on myös mahdollista toteuttaa omien toiveiden ja piirustusten pohjalta, jolloin suunnittelijan kanssa yhdessä suunnitellaan asiakkaalle sopiva ja omannäköinen koti. Talopaketin suunnittelun perustana ovat asukkaiden tarpeet ja toiveet, tontin asettamat vaatimukset sekä budjetti.

Rakennushankkeen toteuttamistapana talopaketti nopeuttaa siis paljon rakentamisen aikataulua. Suunnitteluvaiheen lisäksi myös esimerkiksi talopaketin runko nousee nopeasti. Talopaketin etu on myös sen ennalta-arvattavuus. Alusta alkaen tiedetään minkä kokoinen ja näköinen talosta tulee. Tämä helpottaa myös esimerkiksi sisustuksen suunnittelua. Lisäksi tiedät jo talon suunnitteluvaiheessa, koska pääset muuttamaan uuteen kotiin!

On tärkeää muistaa, että rakennettavan talon suunnittelu pohjautuu aina tonttiin jolle se on määrä rakentaa. Kaavamääräykset määrittelevät millaisen talon tontille saa rakentaa ja tontti itsessään myös saattaa rajata vaihtoehtoja, joten suunnittelu lähtee käyntiin aina tontin ja sen ominaisuuksien pohjalta.

Talopaketin hinta vaihtelee aina valmistajasta, valmiusasteesta sekä toimitussisällöstä riippuen. Kokonaishintaan vaikuttavat myös hankkeen aikataulu sekä yksityiskohtien määrä. Valinnan haastavuutta lisää se, että sama valmiusaste saattaa pitää sisällään eri asioita eri valmistajilla. Talopaketin valinnan ratkaisevat tekijät hinnan lisäksi ovat mm. talon pohja- ja julkisivuratkaisut, suunnittelupalvelun laatu ja muut käyttökokemukset talopakettivalmistajasta.

VALMISTAJIEN VERTAILU

Talovalmistajat järjestävät usein tapahtumia, joissa on mahdollista tutustua heidän rakentamiinsa taloihin paikan päällä. Kannattaa hyödyntää tällaiset mahdollisuudet ja käydä tutustumassa taloihin jos siihen vain on mahdollisuus, tällöin saa paremman kuvan valmistajasta ja talopaketeista. Koska rakennusprojekti on erittäin suuri investointi ja voi kestää pidemmän aikaa,  on tärkeää että henkilökemiat kohtaavat myyjän ja muiden projektissa mukana olevien kanssa. Sujuva yhteistyö ja yhteisymmärrys myyjän kanssa takaa sen, että kaikki vaiheet sujuvat halutulla tavalla ja rakennusprojekti etenee saumattoman yhteistyön vallitessa osapuolten välillä.

TALOPAKETIN VALMIUSASTE

Toiset haluavat täysin valmiin avaimet käteen -talopaketin, kun taas toiset haluavat jättää myös oman kädenjälkensä taloon tekemällä itse osan rakennustöistä. Monet haluavat esimerkiksi huolehtia sisustustöistä itse (tapetointi, laatoitus jne.). Valittu valmiusaste vaikuttaa talopaketin hintaan. Mitä laajempi paketti on, sitä vähemmän itselle jää tehtävää. Jos aikaa ja osaamista löytyy, on mahdollista säästää paljon rakennuskustannuksissa hoitamalla jotkin rakennusvaiheet itse. Jos taas et ole kovin kokenut rakentaja, suurin osa töistä kannattaa jättää ammattilaiselle. Asennustöiden laajuus on hyvä selvittää ja sopia tarkasti valmistajan kanssa, ettei myöhemmin tule ikäviä yllätyksiä.

TALOPAKETTIEN VERTAILU

Talopakettien hintoja verratessa on tärkeää aina muistaa, että tulisi vertailla kahta samankaltaista taloa keskenään. Vaikka verrattavissa taloissa olisi suunnilleen saman verran neliöitä, voivat yksityiskohdat ja talon muut ratkaisut tehdä toisesta huomattavasti kalliimman vaihtoehdon. Yksinkertaisin vaihtoehto on yleensä myös edullisin, kulmat ja parvekkeet tuovat taloon aina lisähintaa. Talon verhoilumateriaalien hinnoissa on myös eroja. Yleisesti ottaen puu on edullisempi kuin esimerkiksi kivirappaus. Näiden lisäksi myös eri lämmitysmuotojen välillä voi olla suuria eroja, joten kannattaa tarkistaa mikä lämmitys talopaketissa on oletuksena.

Talopakettivalmistajilta saatujen tarjousten vertailussa on hyvä olla jonkin verran asiantuntemusta, koska päättäessä minkä tarjouksen valitsee, täytyy olla selvillä mitä kaikkea tarjous ei pidä sisällään. Lisäksi talopakettiin sisältymättömien töiden ja tarvikkeiden kustannukset on budjetin kannalta hyvä pystyä arvioimaan.

RAKENNUSPROSESSIN AIKATAULU

Rakennusprosessin aikataulu on mietittävä etukäteen. Aikataulut vaihtelevat parista päivästä kuukausiin sen mukaan rakennetaanko omakotitalo valmiista elementeistä vaiko alusta alkaen työmaalla. Aikatauluun vaikuttaa myös paljon se, oletko itse päättänyt tehdä osan rakennustöistä. Jos olet valinnut paketin, joka hoidetaan sinulle lähes valmiiksi asti, sinun ei itse tarvitse ottaa niin suurta vastuuta aikatauluista, sillä talopakettivalmistajan vastuulla on toimia sovittujen aikataulujen mukaan.

BUDJETTI JA KUSTANNUSARVIO

Koska kustannusten suuruus on yleensä rajattu budjetin tai lainan suuruuden mukaan, on kustannusarvio hyvä tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kustannusarvion tekee yleensä pääsuunnittelija tai vastaava työnjohtaja, joka projektille kannattaa myös valita hyvissä ajoin. Talopakettihankkeessa budjetin riittävyys on aina kaiken a ja o. Suunnittelussa ja budjettia laskiessa on otettava huomioon, että valmiusasteesta riippuen itse talopaketin lisäksi rahaa kuluu ainakin sisustusmateriaaleihin, kalusteisiin, kodinkoneisiin sekä sähkö- ja putkitöihin. Budjettiin onkin järkevää lisätä hieman pelivaraa ja näin ollen valmistautua prosessin edetessä eteen tuleviin mahdollisiin yllätyksiin.

TAULUKKO HELPOTTAMAAN VERTAILUA

Vertailu valmistajien ja talopakettien välillä vaatii siis kärsivällisyyttä. On vaikeaa hahmottaa mitä talon rakentaminen tulee kokonaisuudessaan maksamaan ja mitä paketit pitävät sisällään. Vaikka valitset valmiin avaimet käteen -talopaketin, kertyy silti maksettavaa myös mm. pohjan rakentamisesta ja tarvittavista liittymistä.

Teri-Talot on halunnut helpottaa valinnan tekoa ja laatinut taulukon, jonka avulla erilaisten pakettien vertailu selkeytyy. Taulukkoa hyödyntämällä saa paremman käsityksen siitä, mitä kuluja prosessi kokonaisuudessaan pitää sisällään talopaketin hinnan lisäksi. Taulukon avulla on myös helpompaa verrata valmistajia ja paketteja keskenään. Toivomme, että taulukkomme on sinulle hyödyksi ja pääset sen avulla helpommin eteenpäin taloprojektissasi!

3 asiaa jotka kannattaa ottaa huomioon talopaketin valinnassa:


Talopaketin valmiusaste

Materiaalipaketti, runkopaketti, vesikattovalmis, sisustusvalmis vai avaimet käteen -paketti. Lue lisää saadaksesi selville mitä mihinkin pakettiin sisältyy ja löydä juuri itsellesi sopivin talopaketti.


Aikataulu

Onko talo tärkeää saada nopeasti valmiiksi? Valmiit seinät voidaan pystyttää elementeistä parissa päivässä tai rakentaa työmaalla muutamassa kuukaudessa riippuen minkä paketin valitset. Aikataulu vaihtelee myös sen mukaan teetkö osan rakennustöistä itse vai valitsetko avaimet käteen -talopaketin.

talon budjetti

Kustannukset on mahdollisesti rajattu henkilökohtaisen budjetin tai lainan koon mukaan. Eri talomallien hinnat riippuvat monista tekijöistä, kuten ikkunoiden määrästä, nurkkien määrästä, terasseista ja parvekkeesta, katon tyypistä, paneeleista sekä yksityiskohdista. Koko projektin kustannusarvio voidaan tehdä meillä taikka pääsuunnittelijan tai taloprojektin vastaavan työnjohtajan toimesta. Kustannusarvio on aina hyvä tehdä aikaisessa vaiheessa.

Hae inspiraatiota

Miksi Teri-talo?

Haluatko tarjouksen tai lisätietoja?

Katso mistä löytyy lähin edustajamme ja kysy lisää!

Seuraa meitä somessa