Omakotitalon rakentamista harkitsevalle arvio projektin aiheuttamista kustannuksista sekä lopullisesta kokonaishinnasta on hyödyllinen työkalu. Kustannusarviota voidaan käyttää apuna myös keskusteltaessa hankkeen rahoittamisesta esimerkiksi lainan avulla.

Omakotitalon kustannusarvio vaatii riittävästi tietoja

Omakotitalon kustannusarvio on mahdollista tehdä hyvinkin aikaisessa vaiheessa, kunhan riittävästi kustannuksiin vaikuttavaa tietoa tulevasta rakennusprojektista on saatu kerättyä kokoon. Kustannusarvion voi laatia joko talotehdas, asiakkaan järjestämä suunnittelutoimisto, pääsuunnittelija tai rakennusprojektista vastaava työnjohtaja.

Kannattaa kuitenkin ottaaa huomioon, että mikäli omakotitalon kustannusarvio on laadittu projektin alkuvaiheessa, voi siihen tulla matkan varrella vielä muutoksia. Tällaisia hintaan vaikuttavia tekijöitä voivat olla vaikkapa ylimääräiset maanrakennustyöt perustusvaiheessa tai sisustusmateriaalien valinta.